Kuhmo Oy on paikallinen, vastuullinen ja eteenpäin katsova yritys

Paikallisuus tarkoittaa meille omanarvontuntoa, luotettavuutta ja laatua. Olemme ylpeitä kainuulaisista juuristamme, käyttämästämme uusiutuvasta raaka-aineesta ja valmistamistamme laadukkaista asiakkaan tarpeiden mukaisista tuotteista.

Vastuullisuus tarkoittaa meille vakautta, tasa-arvoisuutta ja ympäristövastuuta. Huolehdimme ympäristöstä, työpaikkamme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä sitoudumme sovittuihin tavoitteisiin.

Eteenpäin katsominen tarkoittaa meille halua kehittyä, olla tuottava ja tuloksellinen. Olemme kansainvälinen yritys ja pyrimme kasvamaan kannattavasti, asiakaslähtöisyys huomioiden.

Kuhmo Oy on saanut investointitukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Tavoitteena on uudistaa Kuhmo Oy:n sahausprosessi New Edge teknologialla. Uuden teknologian avulla sahauksessa voidaan entistä paremmin hyödyntää käytettävä raaka-aine juuri sille soveltuvaan käyttötarkoitukseen. Yhdistämällä kuvantamista, tietotekniikkaa ja tiedonhallintaa kyetään myös uudistamaan perinteisen sahaprosessin ideologiaa. Prosessit kytketään entistä tiiviimmin tietoteknisesti yhteen: alkaen tukkien vastaanotosta sekä lajittelusta, jatkuen aina valmiin lopputuotteen toimitukseen. Prosessivaiheissa hyödynnetään uudella tavalla edellisen vaiheen tietoja ja koko järjestelmällä kyetään paremmin suuntamaan myyntiä ja ohjaamaan tilaus-toimitusprosessia.

”Kuhmo Oy:n Sahaprosessin digitalisaatioon ja new edge teknologian hyödyntämiseen tuotannon kaikissa vaiheissa” -hankkeeseen saatu rahoitus mahdollistaa tekemään investoinnit uuteen sahaansyöttöön, sahalinjaan, tuorelajitteluun ja kuivaamoon. Hankerahoitus mahdollistaa investointien toteuttamisen vuosina 2019-2022. Tuorelajittelulinjan uudistus on ensimmäinen, vuonna 2020 toteutunut vaihe toiminnan modernisoinnista.