Kuhmo Oy uudistaa päälinjansa sahaansyötön ja kuorinnan vuoden 2021 aikana. Investointi käsittää sahaansyötön
laitteistot ja mittaukset tukkikentältä sahalinjaan, uuden kuorimon kuorimakoneineen, sekä kuoren käsittelyjärjestelmän
uudistuksia. Investointi on kokonaisuudessaan noin 6 miljoonaa euroa ja se toteutetaan vuoden 2021 aikana.

“Uusiutuvan ja ilmasto- ja ympäristöystävällisen sahatavaran kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti ja Kuhmo Oy
haluaa omilla toimillaan olla mukana
rakentamassa kestävämpää huomista. Kuhmo Oy uskoo siihen, että
metsäpolitiikka Suomessa ja EU:ssa perustuu jatkossa faktoihin ja tieteeseen ja metsien tehokas kasvattaminen
ja hyödyntäminen on mahdollista myös
tulevaisuudessa”.

Investoinnissa käytetään parasta tarjolla olevaa teknologiaa ja se parantaa materiaalitehokkuutta. Sahaansyötön
laitteet toimittaa Jack Steel Oy, Kalajoelta. Kuorimakoneen toimittaa Valon Kone Oy, Lohjalta ja mittausteknologian
toimittaa RemaSawco Oy, Mikkelistä. Rakennustöiden toteuttaja valitaan myöhemmin. Kuhmo Oy on saanut
hankkeeseen investointitukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

”Laitevalintoihin päädyttiin huolellisen vertailun kautta, jossa todettiin valittujen toimittajien parhaiten täyttävän
Kuhmo Oy:n vaatimukset. Jack Steel Oy:n
käyttämä teknologia on hyvin koeteltua useilla nykyaikaisilla sahoilla
ja Jack
Steel on tehnyt tuotteisiin lukuisia parannuksia. Valon Kone Oy:n kuorimakoneet ovat erittäin luotettavia
ja samalla he ovat kehittäneet laitteisiin
ympäristöystävällisiä ratkaisuja. RemaSawco Oy:n toimitus mahdollistaa
digitalisaation nykyistä paremman hyödyntämisen ja laitteet edustavat alansa huippua. Kaikki investoinnissa
hankitut laiteet ovat kotimaisia.”

Hankkeen rakennustyöt käynnistetään toukokuussa ja tuotannollinen koekäyttö aloitetaan lokakuussa 2021.

“Tavoitteenamme on koko ajan pitää tuotantokoneistomme ajantasaisena ja tehokkaana. Kuhmo Oy
turvaa tällä investoinnilla tulevaisuuttaan,
henkilöstönsä sekä yhteistyökumppaneidensa työllisyyttä,
ja tuo vienti tuloja
maakuntaan.”

Kuhmossa 15.1.2021
Tommi Ruha, puh. 050 410 3845
toimitusjohtaja
Kuhmo Oy

TIEDOTE PDF-MUODOSSA >>