Kuhmo Oy 2017–2019, materiaalitehokkuuden, käyntiasteen ja tuotelaadun parantamiseksi
Development project 2017-2019 to improve Kuhmo Oy’s material efficiency, production uptime and product quality.

Kehittämishankkeen tavoitteena on selvästi parantaa yhtiön materiaalitehokkuutta, laitosten käyntiastetta ja tuotelaatua. Hankkeessa kehitetään erityisesti käyttösuhdetta, materiaalisiirtoja, käyntiastetta, kuivauksen laatua ja kapasiteettia.

Toteutettavia investointeja ovat tukinvastaanoton varustaminen 2 D röntgenillä, sahatavaran kanavakuivaamo 11, siirtoratoineen ja varastokatoksineen sekä sivutuotesiirtojen kehittäminen. Hankkeeseen on saatu tukea Euroopan aluekehitysrahastosta.